Modelowanie ewakuacji

Modelowania ewakuacji i CFD

Kontakt:

Mariusz Barański

tel. 697-721-131

Publikacje:

1. Przegląd aktów prawnych i norm związanych z zagadnieniem ewakuacji.

2. Określanie czasu procesu bezpiecznej ewakuacji ludności z zagrożonych obiektów.

3. Możliwości współczesnego oprogramowania do symulacji procesu ewakuacji ludności z zagrożonych obiektów.

4. Analiza rozwoju pożarów i ewakuacji wybranych fragmentów budynku wysokościowego przy zastosowaniu Fire Dynamics Simulator + Evac.

5. Wprowadzenie do komputerowego modelowania zachowania się tłumu. Wybrane aspektu psychologii tłumu.

6. Automaty komórkowe w modelowaniu ewakuacji.

7. Model ewakuacji wykorzystujący automaty komórkowe.